Motie accountantsverklaring bij jaarrekening

Algemene informatie
Datum 7 februari 2017
AfzenderGemeente Tiel

Toelichting

E-mail gemeente Tiel, ingekomen d.d.3 februari 2017, inzake toezending motie m.b.t. tijdige beschikbaarheid van de SVB cijfers en de invloed hiervan op de accountantsverklaring bij de jaarrekening (359077)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-05

Bijlage(s)