Structureel geld vanuit het Rijk

Algemene informatie
Datum 8 september 2020
AfzenderRaden in verzet

Toelichting

E-mail Raden in verzet, ingekomen d.d. 7 september 2020, inzake structureel geld vanuit het Rijk (102090).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-36

Bijlage(s)