Ontwerp bestemmingsplan locatie Ligtvoet Aalst

Algemene informatie
Datum 8 september 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 4 september 2020, inzake ontwerp bestemmingsplan Locatie Ligtvoet Aalst (101843).

Ter informatie

Weeklijst 2020-36

Bijlage(s)