Motie ontwikkeling gemeentefonds

Algemene informatie
Datum 3 december 2019
AfzenderGemeente Grave

Toelichting

E-mail gemeente Grave, ingekomen d.d. 26 november 2019, inzake motie ontwikkeling gemeentefonds (29790).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-48

Bijlage(s)