Onderzoeksopdracht aan het Oogstfonds

Algemene informatie
Datum 5 november 2019
AfzenderVereniging Stadswerk Nederland

Toelichting

Brief Vereniging Stadswerk Nederland, ingekomen d.d. 31 oktober 2019, inzake onderzoeksopdracht aan het Oogstfonds (28180).

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-44

Bijlage(s)