Motie ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak’

Algemene informatie
Datum15 september 2020
AfzenderGemeente Beesel

Toelichting

E-mail gemeente Beesel, ingekomen d.d. 14 september 2020, inzake ondersteunt u de motie ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak’ tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25 september 2020 (102402).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-37

Bijlage(s)