Verlening termijn verweerschrift bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum13 november 2018
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 12 november 2018, inzake verlenging termijn t/m 11 december 2018 verweerschrift bestemmingsplan Buitengebied (15778)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-45

Bijlage(s)