Verkeerssituatie en samenstelling wegdek Loon

Algemene informatie
Datum 4 juni 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoners Waalre, ingekomen d.d. 28 mei 2019, inzake verkeerssituatie en samenstelling wegdek Loon (22646).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij agendapunt 7 raadsvergadering 6 juni 2019

Weeklijst 2019-22

Bijlage(s)