Nietigheid Afkoop Wmo Regres Overeenkomsten

Algemene informatie
Datum13 november 2018
AfzenderBerlimont CMC Consulting

Toelichting

E-mail Berlimont CMC Consulting, ingekomen d.d. 13 november 2018, inzake inroepen nietigheid Afkoop Wmo Regres Overeenkomsten (16018)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-45

Bijlage(s)