APV-verordening

Algemene informatie
Datum 4 juli 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 27 juni 2017, inzake model APV-verordening bepaling aanpak woonoverlast (376659)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-26

Bijlage(s)