Regiojaarverslag leerplicht / Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2016-2017 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Algemene informatie
Datum22 mei 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 17 mei 2018, inzake Regiojaarverslag leerplicht / Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2016-2017 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim (9532)

Ter informatie

Weeklijst 2018-20

Bijlage(s)