Lichthinder

Algemene informatie
Datum15 december 2015
AfzenderInwoner Nederland

Toelichting

E-mail van inwoner Nederland, ingekomen d.d. 14 december 2015, inzake vragen over de mogelijkheid voor regelgeving voor lichthinder (308822)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2015-50

Bijlage(s)