Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten

Algemene informatie
Datum 9 juli 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders, verzonden d.d. 8 juli 2019, inzake voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum Buiten (24392).

Ter informatie

Weeklijst 2019-27

Bijlage(s)