Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Algemene informatie
Datum 7 april 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 maart 2020, inzake evaluatie Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam (42426).

Ter informatie

Weeklijst 2020-14

Bijlage(s)