Studio 040 Mediawet

Algemene informatie
Datum19 juni 2018
AfzenderCommissariaat voor de Media

Toelichting

Brief van Commissariaat voor de Media, ingekomen d.d. 15 juni 2018, inzake verzoek advies gemeenteraad met betrekking tot aanvraag Studio 040 Mediawet (11039)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2018-24

Bijlage(s)