Regionaal woningbehoefteonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Algemene informatie
Datum20 juli 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 15 juli 2021, inzake regionaal woningbehoefteonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) (200940).

Ter informatie

Weeklijst 2021-28

Bijlage(s)