Bwzwaar verleende omgevingsvergunning Bastion Hotel

Algemene informatie
Datum19 januari 2016
AfzenderOmwonenden Bastion Hotel

Toelichting

Brief van omwonenden, ingekomen d.d. 15 januari 2016, inzake bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning van het Bastion Hotel (312596)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-02

Bijlage(s)