Actualisering modelverordeningen

Algemene informatie
Datum27 februari 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 27 februari 2018, inzake actualisering modelverordeningen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, de Verordening op de raadscommissies en de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (5922)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-08

Bijlage(s)