Onveilige situatie Voldijn rondom Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)

Algemene informatie
Datum 3 november 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 28 oktober 2020, inzake onveilige situatie Voldijn rondom Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) (109354).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-44

Bijlage(s)