Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

Algemene informatie
Datum 8 januari 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief VNG, ingekomen d.d. 8 januari 2019, inzake voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (17976)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-01

Bijlage(s)