Meicirculaire 2019

Algemene informatie
Datum 4 juni 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

E-mail Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 3 juni 2019, inzake meicirculaire 2019 (22706).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-22

Bijlage(s)