Accountants voor controle gemeentelijke Jaarrekening

Algemene informatie
Datum16 mei 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 9 mei 2017, inzake resultaat enquête naar beschikbaarheid accountants voor controle gemeentelijke jaarrekening (370666)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst week 2017-19

Bijlage(s)