Verzoek om evaluatie brand Buijtenste meerken 2 en 4

Algemene informatie
Datum15 september 2020
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail van inwoners Waalre, ingekomen d.d. 9 september 2020, inzake verzoek om evaluatie brand Buijtenste meerken 2 en 4 (102201).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-37

Bijlage(s)