Zienswijze ontwerp bestemmingsplan landgoed Achtervoorde

Algemene informatie
Datum11 mei 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 4 mei 2021, inzake zienswijze ontwerp bestemmingsplan landgoed Achtervoorde (183219).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2021-18

Bijlage(s)