Volksreferendum 20 maart 2019

Algemene informatie
Datum13 november 2018
AfzenderStichting Burgercomité Nederland

Toelichting

Brief van Stichting Burgercomité Nederland, ingekomen d.d. 6 november 2018, inzake volksreferendum buiten de Kieswet op 20 maart 2019 (16162)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-45

Bijlage(s)