Tussentijdse aanpassing inhouding pensioenpremie Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Algemene informatie
Datum 1 maart 2016
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 24 februari 2016, inzake tussentijdse aanpassing inhouding pensioenpremie Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (317244)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2016-08

Bijlage(s)