Informatie over het resultaat van de gesprekken met het kabinet over de tekorten in het sociaal domein

Algemene informatie
Datum28 mei 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 28 mei 2019, inzake informatie over het resultaat van de gesprekken met het kabinet over de tekorten in het sociaal domein (22598).
(Agendapunt 10a Algemene Ledenvergadering).

Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019

Weeklijst 2019-21

Bijlage(s)