Reactie op brief gemeente Reusel-De Mierden m.b.t. de zienswijze algemene reserves

Algemene informatie
Datum10 juli 2018
Afzender4 regionale gemeenschappelijke regelingen

Toelichting

Brief namens de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen, ingekomen d.d. 9 juli 2018, inzake reactie op brief gemeente Reusel-De Mierden m.b.t. de zienswijze algemene reserves (6889)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-27

Bijlage(s)