(Onkosten)vergoeding politieke ambtsdragers

Algemene informatie
Datum14 november 2017
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 7 november 2017, inzake geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten per 1 januari 2018, wijziging per 1 januari 2017 van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouders alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden (1128)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-45

Bijlage(s)