Ontwerpbegroting 2017

Algemene informatie
Datum 8 maart 2016
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Toelichting

Brief van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 3 maart 2016, inzake aanbieding ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (318472)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-09

Bijlage(s)