Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen en andere belangwekkende (inter)nationale ontwikkelingen

Algemene informatie
Datum17 maart 2020
AfzenderStop5GNL

Toelichting

E-mail Stop5GNL, ingekomen d.d. 16 maart 2020, inzake kort geding
tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen en andere belangwekkende (inter)nationale ontwikkelingen (40036).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-11

Bijlage(s)