Reactie op Kadernota Metropoolregio Eindhoven/Brainport Development

Algemene informatie
Datum28 april 2020
AfzenderGemeente Reusel De Mierden

Toelichting

E-mail gemeente Reusel De Mierden, ingekomen d.d. 22 april 2020, inzake aanbieding twee unaniem aangenomen amendementen n.a.v. een raadsvoorstel reactie op Kadernota Metropoolregio Eindhoven/Brainport Development (45008).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst week 17

Bijlage(s)