Huisvestingsvoorzieningen burgemeester en wethouders

Algemene informatie
Datum 1 maart 2016
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 25 februari 2016, inzake huisvestingsvoorzieningen burgemeester en wethouders (317475)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2016-08

Bijlage(s)