Actieplan toegankelijk stemmen

Algemene informatie
Datum 7 juli 2020
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 6 juli 2020, inzake actieplan toegankelijk stemmen (84700).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-27

Bijlage(s)