Totaalrapportage informatiebeveiliging gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2017

Algemene informatie
Datum12 maart 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 7 maart 2019, inzake totaalrapportage informatiebeveiliging gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2017 (19820)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-10

Bijlage(s)