Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum19 juli 2016
AfzenderZLTO

Toelichting

Brief van ZLTO, ingekomen d.d. 14 juli 2016, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (336275)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weekliojst 2016-28

Bijlage(s)