Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum27 augustus 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 22 augustus 2019, inzake bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorp (25795).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-34

Bijlage(s)