Positieve reactie op Natuurbelevingscentrum Buiten

Algemene informatie
Datum18 februari 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 17 februari 2020, inzake positieve reactie op Natuurbelevingscentrum Buiten (36655).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het Voorstel tot het vaststellen bestemmingsplan “Natuurbelevingscentrum Buiten” in de besluitvormende raadsvergadering van 18 februari 2020.

Weeklijst 2020-07

Bijlage(s)