Mededeling beroep bestemmingsplan Landgoed Eeckenrhoode

Algemene informatie
Datum29 december 2015
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 24 december 2015, inzake mededeling instellen beroep m.b.t. bestemmingsplan Landgoed Eeckenrhoode (310613)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2015-51

Bijlage(s)