Evaluatie VNG governance: reactie VNG bestuur op rapport Wim Deetman

Algemene informatie
Datum21 november 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 15 november 2017, inzake evaluatie VNG-governance: reactie VNG-bestuur op rapport Wim Deetman (1590)

Agendapunt 4 Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2017

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2017-46

Bijlage(s)