Implementatie aanbevelingen rekenkameronderzoek meldingen openbare ruimte

Algemene informatie
Datum 8 juni 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 3 juni 2021, inzake implementatie aanbevelingen rekenkameronderzoek meldingen openbare ruimte (189937).

Ter informatie

Weeklijst 2021-22

Bijlage(s)