Gezondheidsrisico's 5G

Algemene informatie
Datum 3 december 2019
AfzenderStichting ElektroHyperSensitiviteit

Toelichting

-mail Stichting ElektroHyperSensitiviteit, ingekomen d.d. 27 november 2019, inzake gezondheidsrisico’s van 5G (29787).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-48

Bijlage(s)