Motie Algemene Ledenvergadering VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet

Algemene informatie
Datum30 juni 2020
AfzenderGemeente Noordoostpolder

Toelichting

E-mail gemeente Noordoostpolder, ingekomen d.d. 24 juni 2020, inzake motie Algemene Ledenvergadering VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet (75162).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter informatie

Weeklijst 2020-26

Bijlage(s)