Ontwerp Begroting 2020

Algemene informatie
Datum19 maart 2019
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 14 maart 2019, inzake ontwerp Begroting 2020 (20099)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-11

Bijlage(s)