Kadernota 2019

Algemene informatie
Datum 5 juni 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 juni 2018, inzake Kadernota 2019 (agendapunt 5c Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018) (10320)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-22

Bijlage(s)