Uitbreiding indieners beroep bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum30 oktober 2018
AfzenderRaad van State

Toelichting

Brief van Raad van State, ingekomen d.d. 26 oktober 2018, inzake uitbreiding indieners beroep bestemmingsplan Buitengebied (15778)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-43

Bijlage(s)