Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid

Algemene informatie
Datum 8 december 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 4 december 2020, inzake bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid (118837).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-49

Bijlage(s)