Slechtziendheid

Algemene informatie
Datum17 oktober 2017
AfzenderVereniging Macula

Toelichting

E-mail Vereniging Macula, ingekomen d.d. 10 oktober 2017, inzake verzoek om aandacht voor slechtziendheid in de gemeente (388218)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-41

Bijlage(s)