Verkeersmaatregelen Waalre

Algemene informatie
Datum 3 december 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 28 november 2019, inzake verkeersmaatregelen Waalre (29997).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-48

Bijlage(s)