Tafel van 12

Algemene informatie
Datum 6 februari 2018
AfzenderStichting Leven met de Aarde

Toelichting

E-mail Stichting Leven met de Aarde, ingekomen d.d. 2 februari 2018, inzake Tafel van 12 (1390)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-05

Bijlage(s)